Reset ID Không Hết Hạn TeamViewer 14

0
62
Teamviewer-14-Full-ResetID-min

Teamviewer-14-Full-ResetID-min

Điểm chuẩn chất lượng mới

 • Chất lượng tốt hơn cho băng thông thấp: Để bạn có thể kết nối TeamViewer ở bất cứ nơi đâu.
 • Cơ sở hạ tầng server hợp lý: Để tăng tính ổn định và thời gian hoạt động.
 • Cải thiện chất lượng kết nối: Cung cấp tốc độ kết nối toàn cầu tốt hơn.

Hiệu suất vượt trội

 • TeamViewer Pilot: Giải quyết các vấn đề ngoài màn hình bằng thực tế tăng cường.
 • Tùy chỉnh thông tin thiết bị: Để bạn nắm tất cả thông tin liên quan.
 • Nhóm thiết bị nâng cao: Để sắp xếp dễ dàng hơn và tham chiếu nhanh.
 • Thực thi lệnh bằng một click: Tiến hành các quá trình lặp lại bằng một click.
 • Tăng cường khả năng truy cập hỗ trợ khách hàng: Cung cấp dịch vụ hiệu quả hơn.

Tính khả dụng tốt hơn

 • Dark Mode
 • Thiết kế mới
 • Quy trình chia sẻ màn hình iOS mới

Ưu tiên bảo mật

 • Quản lý thiết bị đáng tin cậy: Nhiều tùy chọn quản lý hơn cho bảo vệ tối ưu.
 • Xuất xứ ở Đức: Niềm tin được xây dựng dựa trên các tiêu chuẩn an toàn cao nhất.
 • Tuân thủ GDPR
 • https://drive.google.com/drive/folders/1s28BmWDh7CspwAJo1hn-iIe7zboVirVs
 • https://www.fshare.vn/file/8BLSY6OLODKD?token=1556765578
 • https://www.123l.pro/pZWN9K2
 • Theo Sưu tầm

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here