Home / HĐTN / GDTC8 / SGK Giáo Dục Thể Chất 8 – Chân Trời Sáng Tạo

SGK Giáo Dục Thể Chất 8 – Chân Trời Sáng Tạo

SGK Giáo Dục Thể Chất 8 – Chân Trời Sáng Tạo

Sách điện tử chan-troi-sang-tao

Sách Giáo dục thể chất 8 được tổ chức biên soạn theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực cho học sinh. Sách kế thừa và phát huy các giá trị đã đạt được ở lớp 6 và lớp 7, hướng đến việc cung cấp tài liệu bổ ích cho việc tập luyện của học sinh và công tác dạy học của giáo viên.


Sách giới thiệu việc sử dụng chế độ dinh dưỡng thích hợp với bản thân trong tập luyện thể dục thể thao, kết hợp với các chủ đề vận động rèn luyện kĩ năng và tố chất thể lực nhằm chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ, rèn luyện thể chất và nâng cao tầm vóc.

-Nội dung các bài học cung cấp nhiều hình thức vận động đa dạng, linh hoạt, bám sát yêu cầu cần đạt, đáp ứng được quy định của chương trình môn học; đảm bảo vừa là công cụ dạy học tích cực, vừa là công cụ kiểm tra, đánh giá trong quá trình dạy học.

– Ngoài việc rèn luyện năng lực thể chất, sách còn hướng đến sự phát triển toàn diện cho học sinh, lấy yếu tố tinh thần thể thao đặc trưng của chủ đề vận động, giáo dục các em về sức khoẻ tinh thần, lòng tự hào dân tộc, yêu nước, nêu cao ý chí tự lực tự cường, tương thân tương ái, tinh thần đoàn kết hỗ trợ lẫn nhau.

Link tải : Download

About ThanhTinh