Home / Tài liệu / SÁCH GIÁO KHOA CHÂN TRỜI SÁNG TẠO VÀ KẾT NỐI TRI THỨC LỚP 8

SÁCH GIÁO KHOA CHÂN TRỜI SÁNG TẠO VÀ KẾT NỐI TRI THỨC LỚP 8

SÁCH GIÁO KHOA CHÂN TRỜI SÁNG TẠO VÀ KẾT NỐI TRI THỨC LỚP 8

SACH-GIAO-KHOA-LOP-8

Tin hoc tổng hợp bộ sách GK Chân trời sáng tạo và kết nối tri thức 8

Kênh Youtube mọi người đăng ký ủng hộ kênh

https://www.youtube.com/@thcsnguyentriphuong

P1. Chân trời sáng tạo

1.Sách giáo khoa âm nhạc :

https://www.fshare.vn/file/ZUZ7RX6QYCKI?token=1691759508

2.Sách giáo khoa Giáo dục công dân

https://www.fshare.vn/file/R68F7F8M4GOQ?token=1691759523

3.Sách giáo khoa công nghệ :

https://www.fshare.vn/file/QB37FD7OH762?token=1691759533

4. Sách giáo khoa lịch sử địa lí :

https://www.fshare.vn/file/KKT8CTQZJHFE?token=1691759544

5.Sách giáo khoa mĩ thuật 1 :

https://www.fshare.vn/file/FPYIDZO5BXHC?token=1691759554

6. Sách giáo khoa mĩ thuật 2 :

https://www.fshare.vn/file/WLYQLHC1TQ1K?token=1691759568

7.Sách giáo khoa Tiếng anh :

https://www.fshare.vn/file/LWIJXU5WT5WU?token=1691759575

8.Sách giáo khoa giáo dục thể chất (thể dục) :

https://www.fshare.vn/file/T1DI8BKOGVT5?token=1691759594

9.Sách giáo khoa Tin học : Sách giáo khoa Hoạt động trải nghiệm 1

https://www.fshare.vn/file/YKPI8AG7BQGU?token=1691759617

10.Sách giáo khoa Hoạt động trải nghiệm 2 :

https://www.fshare.vn/file/K3GPXACJGC4B?token=1691759627

 11.Sách giáo khoa Toán tập 1 :

https://www.fshare.vn/file/PDFSD9XM1ZLR?token=1691759635

12.Sách giáo khoa Toán tập 2

https://www.fshare.vn/file/M1XF3SHPW5MI?token=1691759646

 13.Sách giáo khoa Ngữ văn tập 1 :

https://www.fshare.vn/file/5AQKBLT1DH1I?token=1691759655

14.Sách giáo khoa Ngữ văn tập 2

https://www.fshare.vn/file/CXEXA94LCO6F?token=1691759665

P2. Kết nối tri thức

1.Sách giáo khoa âm nhạc :

https://www.fshare.vn/file/GQ3W2A1XDP7M?token=1691759685

2.Sách giáo khoa Giáo dục công dân :

https://www.fshare.vn/file/FI4OTVKZYNZT?token=1691759694

3.Sách giáo khoa công nghệ :

https://www.fshare.vn/file/8NA6R1LM3AXH?token=1691759706

4.Sách giáo khoa Khoa học tự nhiên :

https://www.fshare.vn/file/EW5LEW3EGR9Q?token=1691759714

5.Sách giáo khoa lịch sử địa lí :

https://www.fshare.vn/file/15D7IR1JDV4N?token=1691759745

6.Sách giáo khoa mĩ thuật 2 :

https://www.fshare.vn/file/A8YYO9YTWS1F?token=1691759755

7.Sách giáo khoa Tiếng anh :

https://www.fshare.vn/file/G9NBA7UHK4J6?token=1691759765

8.Sách giáo khoa giáo dục thể chất (thể dục) :

https://www.fshare.vn/file/G9NBA7UHK4J6?token=1691759774

9.Sách giáo khoa Tin học :

https://www.fshare.vn/file/NKKT79DRK99A?token=1691759782

10.Sách giáo khoa Hoạt động trải nghiệm 1 :

https://www.fshare.vn/file/NKKT79DRK99A?token=1691759782

11.Sách giáo khoa Toán tập 1 :

https://www.fshare.vn/file/4WWJPQ8OH5VT?token=1691759803

12.Sách giáo khoa Toán tập 2 :

https://www.fshare.vn/file/K5Q1NXG4ZDKH?token=1691759858

13.Sách giáo khoa Ngữ văn tập 1 :

https://www.fshare.vn/file/B22W16JXSVRY?token=1691759839

About ThanhTinh

Check Also

KNTT

Sách KNTT – Sách CD – Tin 10

Bộ sách  Kết nối tri thức , Cánh Diều Số người xem bài viết : …