SGK Giáo Dục Thể Chất 8 – Chân Trời Sáng Tạo

GDTC8_CTST

SGK Giáo Dục Thể Chất 8 – Chân Trời Sáng Tạo –Sách Giáo dục thể chất 8 được tổ chức biên soạn theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực cho học sinh. Sách kế thừa và phát huy các giá trị đã đạt được ở lớp 6 …

Read More »

Bộ SGK Giáo Dục Thể Chất 7 – Chân Trời Sáng Tạo

GDTC7_CTST

–Sách Giáo dục thể chất 7 được tổ chức biên soạn theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực cho học sinh. Kiến thức môn học được trình bày trực quan, sinh động bằng sự kết hợp hài hoà giữa kênh hình và kênh chữ, đảm bảo tính …

Read More »

SGK Giáo Dục Thể Chất 6 – Chân Trời Sáng Tạo

GDTC 6_CTST

– Môn Giáo dục thể chất là môn học bắt buộc trong Chương trình giáo dục phổ thông, góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục phát triền phẩm chất và năng lực của học sinh. -Trên cơ sở đó, sách giáo khoa Giáo dục thể chất 6 được tổ …

Read More »

SGK Công Nghệ 6 – Chân Trời Sáng Tạo

Cong nghe 6_CTST

Công nghệ tạo ra các sản phẩm để cải tạo môi trường và chất lượng cuộc sống, giúp cuộc sống của chúng ta ngày càng văn minh hơn. Bên cạnh những tiện ích mang lại cho con người, công nghệ cũng có thể gây tác hại đến chúng ta nếu …

Read More »

SGK Công Nghệ 7 – Chân Trời Sáng Tạo

Cong nghe 7_CTST

SGK Công Nghệ 7 – Chân Trời Sáng Tạo –Sách Công nghệ 7 thuộc Bộ sách Chân trời sáng tạo của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam được biên soạn bám sát những nội dung, yêu cầu giáo dục công nghệ cấp Trung học cơ sở của Chương trình …

Read More »

Sách giáo khoa Công Nghệ lớp 8 Chân trời sáng tạo

Cong nghe 8 - CTST

-Sách Công nghệ 8 thuộc Bộ sách Chân trời sáng tạo của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam được biên soạn bám sát những nội dung, yêu cầu giáo dục công nghệ cấp Trung học cơ sở của Chương trình giáo dục phổ thông 2018. -Tiếp nối Công nghệ …

Read More »

SGK GDCD 7 – Chân Trời Sáng Tạo

GDCD 7_CTST

-Môn học Giáo dục công dân sẽ giúp các em hình thành và rèn luyện được những phẩm chất và năng lực quan trọng để trở thành người có ích cho gia đình và xã hội.

Read More »

SGK GDCD 6 – Chân Trời Sáng Tạo

GDCD6_CTST

SGK Lịch Sử Và Địa Lí 7 – Chân Trời Sáng Tạo -Trong sách, các em sẽ tìm hiểu 12 bài học: Tự hào về truyền thống gia đình, dòng họ; Yêu thương con người; Siêng năng, kiên trì; Tôn trọng sự thật; Tự lập; Tự nhận thức bản thân; …

Read More »