Home / LS - ĐỊA LÝ / LS - ĐỊA LÝ 8 / KHBD Lịch sử Địa lí 8 Chân trời sáng tạo 2023-2024 cả năm

KHBD Lịch sử Địa lí 8 Chân trời sáng tạo 2023-2024 cả năm

Sách Lịch sử Địa lí Chân trời sáng tạo là một trong những môn học thuộc chương trình lớp 8 của bộ sách Chân trời sáng tạo theo định hướng chương trình giáo dục phổ thông mới 2018.

Sách điện tử chan-troi-sang-tao

Link tải : Download

About ThanhTinh