Home / HĐTN / GDTC 6 / Kế hoạch bài dạy Giáo dục thể chất 6 Chân trời sáng tạo

Kế hoạch bài dạy Giáo dục thể chất 6 Chân trời sáng tạo

Kế hoạch bài dạy Giáo dục thể chất 6 Chân trời sáng tạo được thiết kế nhằm giúp giáo viên tổ chức các hoạt động dạy học một cách chuẩn mực, đồng thời giúp các giáo viên kiểm tra và đánh giá kết quả học tập của học sinh.

Sách điện tử chan-troi-sang-tao

Link tải : Download

About ThanhTinh