Home / Tài liệu / Tuyển tập tài liệu chân trời sáng tạo (File sách + Sách GV+ Tài liệu tập huấn KHBD)

Tuyển tập tài liệu chân trời sáng tạo (File sách + Sách GV+ Tài liệu tập huấn KHBD)

Tuyển tập tài liệu chân trời sáng tạo (File sách + Sách GV+ Tài liệu tập huấn KHBD)

Sách giáo viên Lịch sử địa lí 6 chân trời sáng tạo,Sách giáo viên Hoạt động trải nghiệm 6 chân trời sáng tạo, Sách giáo viên Giáo dục thể chất 6 chân trời sáng tạo, Sách giáo viên Giáo dục công dân 6 chân trời sáng tạo, Sách giáo viên Công nghệ 6 chân trời sáng tạo, Sách giáo viên Âm nhạc 6 chân trời sáng tạo, Sách giáo viên Toán 6 chân trời sáng tạo, Sách giáo viên Ngữ văn 6 tập 1 chân trời sáng tạo, Sách giáo viên Ngữ văn 6 tập 2 chân trời sáng tạo, Sách giáo viên Khoa học tự nhiên 6 chân trời sáng tạo, Sách giáo viên Mĩ thuật 6 chân trời sáng tạo, Sách giáo viên Lịch sử địa lí 6 chân trời sáng tạo, Sách giáo viên Tiếng anh 6 chân trời sáng tạo, bộ sách PDF

I. Tài liệu tập huấn 10 môn

1.Ngữ Văn 6 :

Video phần 1 : Download

Video phần 2 : Download

Slides trình chiếu TH1 Nghe và Nói : Download

Slides trình chiếu TH1 Đọc hiểu và Tiếng Việt : Download

Download

2.Toán : Toán phần 1 : Download

Toán phần 2 : Download

Slides trình chiếu TH 1: Download

Slides trình chiếu TH 2 : Download

3. KHTN :

KHTN1 : Download

KHTN2 : Download

Slide tập huấn : Download

4.LS và địa lý – Lịch sử và Địa Lý 1: Download

LS và địa lý 2 : Download

Phương pháp dạy học/ kiểm tra : Download

Hướng dẫn sử dụng SGV, SBT : Download

Tập huấn : Download

5.HĐTN, HN 6 – HĐTN, HN 6_1: Download

HN 6 – HĐTN, HN 6_2 : Download

6.Công nghệ 6 Công nghệ 6_1: Download

Công nghệ 6_2 : Download

Tập huấn : Download

7.GDCD 6 ->GDCD 6_1 : Download

GDCD_2 : Download

Tập huấn : Download

8. Mĩ thuật 6 : Mĩ thuật 6_1 : Download

Mĩ thuật 6_2 : Download

Tập huấn : Download

 9. Âm nhạc 6 :  Âm nhạc 6_1 : Download

Âm nhạc 6_2 : Download

Âm nhạc 6_3 : Download

Tập huấn : Download

10.Tiếng Anh 6 – Friend Plus : Tiếng Anh 6 – Friend Plus_1: Download 1

Tiếng Anh 6 – Friend Plus_2 : Download 2

Tập huấn : Download

II. File sách Chân trời sáng tạo : Download

III. File sách GV Chân trời sáng tạo :

1. Lịch sử – Địa Lý – GDCD : Download

2.Toán : Download

3.KHTN : Download

4. Ngữ Văn :

Ngữ văn 1 : Download

Ngữ văn 2 : Download

5.Anh văn : Download

6.GDTC 6  : Download

7.Hoạt động trải nghiệm : Download

8.Mỹ thuật  : Download

9.SGV.Công.nghệ : Download

 

About ThanhTinh

Check Also

100 Mẫu sơ đồ tư duy Powerpoint

100 Mẫu sơ đồ tư duy Powerpoint

Hơn 100 Mẫu sơ đồ tư duy Powerpoint.Thầy cô chỉ cần chỉnh sửa và sử …