Home / Tài liệu / Tuyển tập tài liệu chân trời sáng tạo (File sách + Sách GV+ Tài liệu tập huấn KHBD)

Tuyển tập tài liệu chân trời sáng tạo (File sách + Sách GV+ Tài liệu tập huấn KHBD)

Tuyển tập tài liệu chân trời sáng tạo (File sách + Sách GV+ Tài liệu tập huấn KHBD)

Sách giáo viên Lịch sử địa lí 6 chân trời sáng tạo,Sách giáo viên Hoạt động trải nghiệm 6 chân trời sáng tạo, Sách giáo viên Giáo dục thể chất 6 chân trời sáng tạo, Sách giáo viên Giáo dục công dân 6 chân trời sáng tạo, Sách giáo viên Công nghệ 6 chân trời sáng tạo, Sách giáo viên Âm nhạc 6 chân trời sáng tạo, Sách giáo viên Toán 6 chân trời sáng tạo, Sách giáo viên Ngữ văn 6 tập 1 chân trời sáng tạo, Sách giáo viên Ngữ văn 6 tập 2 chân trời sáng tạo, Sách giáo viên Khoa học tự nhiên 6 chân trời sáng tạo, Sách giáo viên Mĩ thuật 6 chân trời sáng tạo, Sách giáo viên Lịch sử địa lí 6 chân trời sáng tạo, Sách giáo viên Tiếng anh 6 chân trời sáng tạo, bộ sách PDF

I. Tài liệu tập huấn 10 môn

1.Ngữ Văn 6 :

Video phần 1 : Download

Video phần 2 : Download

Slides trình chiếu TH1 Nghe và Nói : Download

Slides trình chiếu TH1 Đọc hiểu và Tiếng Việt : Download

Download

2.Toán : Toán phần 1 : Download

Toán phần 2 : Download

Slides trình chiếu TH 1: Download

Slides trình chiếu TH 2 : Download

3. KHTN :

KHTN1 : Download

KHTN2 : Download

Slide tập huấn : Download

4.LS và địa lý – Lịch sử và Địa Lý 1: Download

LS và địa lý 2 : Download

Phương pháp dạy học/ kiểm tra : Download

Hướng dẫn sử dụng SGV, SBT : Download

Tập huấn : Download

5.HĐTN, HN 6 – HĐTN, HN 6_1: Download

HN 6 – HĐTN, HN 6_2 : Download

6.Công nghệ 6 Công nghệ 6_1: Download

Công nghệ 6_2 : Download

Tập huấn : Download

7.GDCD 6 ->GDCD 6_1 : Download

GDCD_2 : Download

Tập huấn : Download

8. Mĩ thuật 6 : Mĩ thuật 6_1 : Download

Mĩ thuật 6_2 : Download

Tập huấn : Download

 9. Âm nhạc 6 :  Âm nhạc 6_1 : Download

Âm nhạc 6_2 : Download

Âm nhạc 6_3 : Download

Tập huấn : Download

10.Tiếng Anh 6 – Friend Plus : Tiếng Anh 6 – Friend Plus_1: Download 1

Tiếng Anh 6 – Friend Plus_2 : Download 2

Tập huấn : Download

II. File sách Chân trời sáng tạo : Download

III. File sách GV Chân trời sáng tạo :

1. Lịch sử – Địa Lý – GDCD : Download

2.Toán : Download

3.KHTN : Download

4. Ngữ Văn :

Ngữ văn 1 : Download

Ngữ văn 2 : Download

5.Anh văn : Download

6.GDTC 6  : Download

7.Hoạt động trải nghiệm : Download

8.Mỹ thuật  : Download

9.SGV.Công.nghệ : Download

 

About ThanhTinh

Check Also

module 4 - Tin hoc

Đáp án tự luận Mô đun 4 đại trà

Câu 1: Mục tiêu của việc xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường …