Home / Digital Marketing / SEO / Tổng hợp danh sách các Web vệ tinh 2.0 tốt nhất 2020

Tổng hợp danh sách các Web vệ tinh 2.0 tốt nhất 2020

web-2.0

Web 2.0 là gì? Làm sao phân biệt đâu là Web 1.0 đâu là Web 2.0? Thuật ngữ “Web 2.0” đang trở nên thịnh hành và có phần được lăng xê quá mức. Thực chất, Web 2.0 có nghĩa là sử dụng web đúng với bản chất và khả năng của nó !
Mục tiêu đầu tiên của những người tiên phong xây dựng Internet là nhằm kết nối các nhà nghiên cứu và các máy tính của họ với nhau để có thể chia sẻ thông tin hiệu quả.

KHÁI NIỆM

Khái niệm Web 2.0 đầu tiên được Dale Dougherty, phó chủ tịch của OReilly Media, đưa ra tại hội thảo Web 2.0 lần thứ nhất do OReilly Media và MediaLive International tổ chức vào tháng 10/2004. Dougherty không đưa ra định nghĩa mà chỉ dùng các ví dụ so sánh phân biệt Web 1.0 và Web 2.0: “DoubleClick là Web 1.0; Google AdSense là Web 2.0. Ofoto là Web 1.0; Flickr là Web 2.0. Britannica Online là Web 1.0; Wikipedia là Web 2.0.

 1. WordPress (wordpress.com)
 2. Tumblr (tumblr.com)
 3. Webs.com
 4. Weebly.com
 5. Typepad.com
 6. Squidoo.com
 7. Jimdo.com
 8. tiktok.com
 9. Diigo.com
 10. wikidot.com
 11. behance.net
 12. .wix.com
 13. Facebok (facebook.com)
 14. Pinterest (pinterest.com)
 15. Twitter (twitter.com)
 16. LinkedIn (linkedin.com)

About ThanhTinh