Home / Tài liệu / Tập huấn – bồi dưỡng GVCC module 2 + module 3

Tập huấn – bồi dưỡng GVCC module 2 + module 3

Tập huấn – bồi dưỡng GVCC module 2 + module 3

Tài liệu  tập huấn bồi dưỡng GVCC module 2 + module 3 + Khung bài dạy giáo án mới

Module 2 :Phiếu  giao việc nhiệm vụ 1 – 5

Download

 

Module 3 : Kiểm tra đánh giá

Download

Khung bài dạy  (giáo án) : Download

 

About ThanhTinh

Check Also

mau bia 2020

90 mẫu bìa Word đẹp – mẫu bìa Word 2020 đẹp

  Mẫu bìa đẹp tổng hợp những mẫu ảnh bìa đẹp dùng làm bìa luận …