Home / Tài liệu / Tài liệu hỗ trợ soạn kế hoạch bài dạy Cánh Diều

Tài liệu hỗ trợ soạn kế hoạch bài dạy Cánh Diều

Tài liệu hỗ trợ soạn kế hoạch bài dạy Cánh Diều

sach canh dieu

1.Tài liệu hỗ trợ soạn kế hoạch bài dạy Cánh Diều : Download

2.Phiếu học tập môn Tin : Download

3.Khung Kế hoạch bài dạy : Download

4.Kế hoạch dự án mẫu : Download

5. Tài liệu tập huấn sách cánh diều : Download

Mật khẩu : thegioimuaban24h

6. Kế hoạch dạy 2021 – 2022 : Download

 

About ThanhTinh

Check Also

100 Mẫu sơ đồ tư duy Powerpoint

100 Mẫu sơ đồ tư duy Powerpoint

Hơn 100 Mẫu sơ đồ tư duy Powerpoint.Thầy cô chỉ cần chỉnh sửa và sử …