Home / Tag Archives: THPT theo Thông tư 26 năm 2022

Tag Archives: THPT theo Thông tư 26 năm 2022

Hướng dẫn nhận xét học sinh THCS, THPT theo Thông tư 26 năm 2022

Ke hoach ho tro dong nghiep

Nhận xét dựa vào điểm trung bình môn Tin học Điểm trung bình Nhận xét 0.0 – 3.4 Chưa đạt yêu cầu của bộ môn, còn thụ động, chưa tự giác trong học tập và hoạt động nhóm, cần tăng cường luyện tập kỹ năng thực hành. 3.5 – 4.9 …

Read More »