Home / Tag Archives: Phần mềm vẽ sơ đồ tư duy

Tag Archives: Phần mềm vẽ sơ đồ tư duy

Phần mềm vẽ sơ đồ tư duy iMindMap 10 Full Crack

iMindMap Ultimate 10

– iMindMap là phần mềm hỗ trợ tạo sơ đồ tư duy (bản đồ tư duy) được tạo ra bởi Tony Buzan. Bản đồ tư duy được ứng dụng để hỗ trợ trong học tập, nghiên cứu và nhiều lĩnh vực khác nhằm phát huy tính tích cực trong tư …

Read More »