Home / Tag Archives: Minh chứng đánh giá giáo viên trên TEMIS 2022

Tag Archives: Minh chứng đánh giá giáo viên trên TEMIS 2022

Gợi ý minh chứng đánh giá giáo viên trên TEMIS 2022

-Hướng dẫn đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên trên TEMIS – Hướng dẫn nhập đánh giá giáo viên phổ thông trên TEMIS – Hiện nay minh chứng đánh giá chuẩn giáo viên tiểu học, THCS, THPT được quy định cụ thể tại Thông tư 20/2018/TT-BGDĐT. Để hoàn thành việc …

Read More »