Home / Tag Archives: lớp 8 môn Văn

Tag Archives: lớp 8 môn Văn

Góp ý sách giáo khoa lớp 8 môn Văn

Sách điện tử chan-troi-sang-tao

A. THÔNG TIN VỀ SÁCH GIÁO KHOA 1. Tên bộ sách: Chân trời sáng tạo 2. Tổng chủ biên/Chủ biên: Nguyễn Thị Hồng Nam – Nguyễn Thành Thi (đồng Chủ biên) 3. Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam B. THÔNG TIN VỀ NGƯỜI NHẬN XÉT, ĐÁNH …

Read More »