Home / Tag Archives: lớp 8 môn Toán

Tag Archives: lớp 8 môn Toán

Góp ý sách giáo khoa lớp 8 môn Toán

Sách điện tử chan-troi-sang-tao

Nội dung góp ý: Sách Chân trời sáng tạo Tên bài Trang, dòng Nội dung hiện tại Đề nghị chỉnh sửa Lý do đề xuất Đơn thức và đa thức nhiều biến 7/25 Ví dụ 1 Tính cả phần diện tích của sổ Khó Đơn thức và đa thức nhiều …

Read More »