Home / Tag Archives: lớp 8 môn Tiếng Anh

Tag Archives: lớp 8 môn Tiếng Anh

Góp ý sách giáo khoa lớp 8 môn Tiếng Anh

Sách điện tử chan-troi-sang-tao

PHIẾU GÓP Ý BẢN MẪU SÁCH GIÁO KHOA Môn: Tiếng Anh Lớp: 8 Tên sách: Global success (Tổng chủ biên: Hoàng Văn Vân, NXB Giáo dục Việt Nam) Họ và tên: ………………………… Đơn vị công tác: Trường THCS ……………… Nội dung góp ý Tên bài Trang/dòng Nội dung hiện tại …

Read More »