Home / Tag Archives: lớp 8 môn Lịch sử – Địa lí

Tag Archives: lớp 8 môn Lịch sử – Địa lí

Góp ý sách giáo khoa lớp 8 môn Lịch sử – Địa lí

Sách điện tử chan-troi-sang-tao

PHIẾU GÓP Ý BẢN MẪU SÁCH GIÁO KHOA LỚP 8 MÔN: LỊCH SỬ và ĐỊA LÝ 8: BỘ SÁCH: CHÂN TRỜI SÁNG TẠO HỌ VÀ TÊN: ……………………………………………………………………………….. ĐƠN VỊ CÔNG TÁC: ……………………………………………………………………. NỘI DUNG GÓP Ý: Tên bài Trang/dòng Nội dung hiện tại Đề nghị chỉnh sửa Lý do đề …

Read More »