Home / Tag Archives: lớp 8 môn Hoạt động trải nghiệm

Tag Archives: lớp 8 môn Hoạt động trải nghiệm

Góp ý sách giáo khoa lớp 8 môn Hoạt động trải nghiệm

Sách điện tử chan-troi-sang-tao

Bộ sách Chân trời sáng tạo (Bản 1) Tên bài Trang/dòng Nội dung hiện tại Đề nghị chỉnh sửa Lí do đề xuất Chủ đề 1 Khám phá một số đặc điểm của bản thân Trang 5 Chủ đề 1: Khám phá một số đặc điểm của bản thân Chủ …

Read More »