Home / Tag Archives: lớp 8 môn Công nghệ

Tag Archives: lớp 8 môn Công nghệ

Góp ý sách giáo khoa lớp 8 môn Công nghệ

Sách điện tử chan-troi-sang-tao

PHIẾU GÓP Ý BẢN MẪU SÁCH GIÁO KHOA LỚP 8 MÔN: Công nghệ Sách giáo khoa: Công nghệ 8 – Chân trời sáng tạo Tác giả: Bùi Văn Hồng Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam Tên bài Trang/dòng Nội dung hiện tại Đề nghị chỉnh sửa Lý do đề …

Read More »