Home / Tag Archives: lớp 8 Cánh Diều Tin học 2023 – 2024

Tag Archives: lớp 8 Cánh Diều Tin học 2023 – 2024

Góp ý sách giáo lớp 8 Cánh Diều Tin học 2023 – 2024

Tin 8 - CD

SGK Tin học 8 Cánh diều- Công ty cổ phần đầu tư xuất bản, thiết bị giáo dục Việt Nam Tên bài Trang/dòng Nội dung hiện tại Đề nghị chỉnh sửa Lí do đề xuất Bài 2 Tin học và các ngành nghề Trang 110 từ dòng 1 đến dòng …

Read More »