Home / Tin tức / Sách giáo khoa 7 – Chân trời sáng tạo

Sách giáo khoa 7 – Chân trời sáng tạo

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định 441/QĐ-BGDĐTQuyết định 442//QĐ-BGDĐT năm 2022 phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 7, lớp 10 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông.

Tại Quyết định 441/QĐ-BGDĐT năm 2022, phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 7 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông gồm 40 sách giáo khoa của 12 môn học và hoạt động giáo dục. Bao gồm:

3 đầu sách Ngữ Văn và 3 đầu sách Toán thuộc bộ Cánh Diều (của Nhà xuất bản Đại học Sư phạm TPHCM), Kết nối tri thức với cuộc sống (của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam), Chân trời sáng tạo (của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam) ;

sgk - Tin 7- chan troi sang tao

9 sách Tiếng Anh của các Nhà xuất bản: Đại học Sư phạm TPHCM, Giáo dục Việt Nam, Đại học Sư phạm;

2 sách Khoa học tự nhiên thuộc bộ sách Cánh Diều (Nhà xuất bản Đại học Sư phạm) và Kết nối tri thức với cuộc sống;

2 sách Lịch sử và Địa lý thuộc bộ sách Cánh Diều (Nhà xuất bản Đại học Sư phạm) và Kết nối tri thức với cuộc sống;

3 sách Giáo dục công dân;

3 sách Âm nhạc;

3 sách Công nghệ;

3 sách Giáo dục thể chất;

3 sách Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp;

4 sách Mỹ thuật – thuộc bộ sách Cánh Diều, Chân trời sáng tạo và Kết nối tri thức với cuộc sống;

2 sách Tin học thuộc bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống và Cánh Diều.

*Tại Quyết định 442/QĐ-BGDĐT năm 2022, phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 10 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông gồm 44 sách giáo khoa của 14 môn học và hoạt động giáo dục. Bao gồm:

2 đầu sách Ngữ văn, trong đó có đầu sách thuộc bộ Kết nối tri thức với cuộc sống và Cánh Diều, mỗi đầu sách gồm sách Ngữ văn 10 tập 1, tập 2 và Chuyên đề học tập Ngữ văn 10;

2 đầu sách Toán thuộc bộ Kết nối tri thức với cuộc sống và Cánh Diều, mỗi đầu sách gồm sách Toán 10 tập 1, tập 2 và Chuyên đề học tập Toán 10;

Link download : Download

About ThanhTinh

Check Also

TPHCM chốt lịch thi, môn thi vào lớp 10 năm học 2022- 2023

Lịch thi chính thức vào lớp 10 công lập năm 2022 tại TP.HCM

Sở GD-ĐT TP.HCM vừa công bố lịch thi chính thức vào lớp 10 công lập …