Home / Tin tức / Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo , lớp học bdcth – chuyên môn hè 2020.

Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo , lớp học bdcth – chuyên môn hè 2020.

Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo, Ban tổ chức và Ban nội dung lớp học bồi dưỡng chính trị – Chuyên môn hè năm 2020.

Download

About ThanhTinh

Check Also

tính lương giáo viên tiểu học theo quy định mới nhất 2020

Hướng dẫn cách tính lương GVTH theo quy định mới nhất 2020

Cách tính lương GVTH theo quy định mới nhất như thế nào? thegioimuaban xin giới …