Home / Tin tức / Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo , lớp học bdcth – chuyên môn hè 2020.

Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo , lớp học bdcth – chuyên môn hè 2020.

Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo, Ban tổ chức và Ban nội dung lớp học bồi dưỡng chính trị – Chuyên môn hè năm 2020.

Download

About ThanhTinh

Check Also

thong-tu-26-2020-tt-bgddt-sua-doi-quy-che-danh-gia-xep-loai-hoc-sinh-trung-hoc-size-640x335-znd

Hướng dẫn nhận xét học sinh THCS, THPT theo Thông tư 26

Học sinh cấp trung học cơ sở, trung học phổ thông là những thanh thiếu …