Home / Tiểu học -THCS / THCS / Phiếu đánh giá phân loại viên chức – Thống kê minh chứng chuẩn giáo viên THCS

Phiếu đánh giá phân loại viên chức – Thống kê minh chứng chuẩn giáo viên THCS

Phiếu đánh giá phân loại viên chức mẫu 3

Mẫu phiếu đánh giá xếp loại viên chức mới nhất được ban hành theo Nghị định 90 2020 ngày 13/8/2020 của Chính phủ.Hướng dẫn cách ghi  Phiếu đánh giá phân loại viên chức mẫu 3

 Thống kê minh chứng chuẩn giáo viên THCS

Nhận xét cuối năm THCS theo thông tư 26

About ThanhTinh

Check Also

Ke hoach ho tro dong nghiep

Kế hoạch tư vấn, hỗ trợ học sinh THCS trong hoạt động giáo dục và dạy học module 5

Kế hoạch tư vấn, hỗ trợ học sinh THCS trong hoạt động giáo dục và …