Home / Anh Văn / Phân phối chương trình lớp 6 sách Chân trời sáng tạo

Phân phối chương trình lớp 6 sách Chân trời sáng tạo

Phân phối chương trình lớp 6 sách Chân trời sáng tạo tất cả các môn gồm: môn Toán và Ngữ Văn, Tin học, Lịch sử, Mĩ thuật, Địa lý,… là tài liệu dành cho thầy cô tham khảo giúp các thầy cô giáo thuận tiện cho việc soạn và giảng dạy lớp 6 theo chương trình mới.

About ThanhTinh

Check Also

thi-qua-khu-don

Thì quá khứ đơn (Simple Past)

1. Khái niệm Thì quá khứ đơn (Past simple tense) dùng để diễn tả một …