Home / Tiểu học -THCS / THCS / Kế hoạch hỗ trợ đồng nghiệp module 5

Kế hoạch hỗ trợ đồng nghiệp module 5

Kế hoạch hỗ trợ đồng nghiệp là mẫu dành cho giáo viên cốt cán lập ra để giúp đỡ đồng nghiệp là các giáo viên đại trà tập huấn, bồi dưỡng, thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018

About ThanhTinh

Check Also

module-4_THCS

Đáp án trắc nghiệm Module 4 THCS – Tất cả các môn

– Đáp án trắc nghiệm Module 4 THCS – Tất cả các môn: Toán, Ngữ …