Home / Tiểu học -THCS / THCS / Hướng dẫn trao đổi trực tuyến (dùng Lớp học ảo ClassIn)

Hướng dẫn trao đổi trực tuyến (dùng Lớp học ảo ClassIn)

Để sử dụng chức năng này, Thầy/Cô cần tải về và cài đặt ứng dụng trước khi bắt đầu.

Dành cho máy tính Windows: Tải ứng dụng (Links to an external site) (Links to an external site.)Links to an external site.

Dành cho máy tính MacOS: Tải ứng dụng (Links to an external site (Links to an external site.)Links to an external site.)

Dành cho điện thoại/máy tính bảng Android: Tải ứng dụng (Links to an external site (Links to an external site.)Links to an external site.)

Sau khi đã cài ứng dụng, Thầy/Cô chọn Lớp học ảo ClassIn trong thanh menu của khóa học:

menu-1.jpg
  1. Chọn Uỷ Quyền
  2. Trong danh sách các Quận/Huyện, nhấn chọn Enter vào đúng Quận/Huyện

About ThanhTinh

Check Also

Đáp án trắc nghiệm Module 5 THCS

Đáp án trắc nghiệm Module 5 THCS

-Đáp án trắc nghiệm Module 5 Trung học cơ sở (THCS) gồm những câu hỏi …