Home / Tài liệu / Hướng dẫn tạo tài khoản Zoom không bị giới hạn 40 phút

Hướng dẫn tạo tài khoản Zoom không bị giới hạn 40 phút

Dịch COVID-19 đang diễn ra phức tạp, vì thế nhiều trường học đã cho học sinh học tập online

Zoom không bị giới hạn 40 phút miễn phí

  • Tạo phòng Zoom không bị giới hạn thời gian 40 phút, dạy học thoải mái
  • Không bị gián đoạn trong quá trình giảng dạy
  • Tạo tài khoản Zoom không bị giới hạn 40 phút miễn phí

About ThanhTinh

Check Also

Cách tạo văn bản ngẫu nhiên trong Word

Cách tạo văn bản ngẫu nhiên trong Word

Đôi khi, bạn cần một đoạn văn bản soạn sẵn trong tài liệu Word với …