Home / Tài liệu / Hướng dẫn tạo chữ Drop Cap trong Word 2010

Hướng dẫn tạo chữ Drop Cap trong Word 2010

Thực hiện định dạng chữ Drop Cap trong Word 2010 đơn giản :
Bước 1: Chọn ký tự hoặc từ cần tạo Drop Cap
Bước 2: Chọn lệnh Drop Cap trong nhóm Text của thẻ Insert rồi chọn các chức năng tương ứng.
Tao chu Drop Cap_2

(3) Dropped : Chữ Drop nằm trong đoạn văn
(4)In margin : Chữ Drop nằm trong lề tài liệu
(5) Drop Cap Ontions : Hộp thoại Drop nhiều tùy chọn
Tao chu Drop Cap 1

About ThanhTinh

Check Also

Tao chu nghe thuat 3

Hướng dẫn tạo chữ WordArt trong Word 2010

Hướng dẫn   tạo chữ nghệ thuật WordArt Microsoft Office Word 2010,2013,2016 để tạo font chữ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *