Home / Tài liệu / Hướng dẫn tạo chữ Drop Cap trong Word 2010

Hướng dẫn tạo chữ Drop Cap trong Word 2010

Thực hiện định dạng chữ Drop Cap trong Word 2010 đơn giản :
Bước 1: Chọn ký tự hoặc từ cần tạo Drop Cap
Bước 2: Chọn lệnh Drop Cap trong nhóm Text của thẻ Insert rồi chọn các chức năng tương ứng.
Tao chu Drop Cap_2

(3) Dropped : Chữ Drop nằm trong đoạn văn
(4)In margin : Chữ Drop nằm trong lề tài liệu
(5) Drop Cap Ontions : Hộp thoại Drop nhiều tùy chọn
Tao chu Drop Cap 1

About ThanhTinh

Check Also

demo 5 tro choi + 40 trò chơi sưu tầm

Trò chơi Powerpoint thú vị sau mỗi tiết học

– Những trò chơi  với những tiết học sẽ giúp các em học sinh có …