Home / Tài liệu / Hướng dẫn tạo chữ Drop Cap trong Word 2010

Hướng dẫn tạo chữ Drop Cap trong Word 2010

Thực hiện định dạng chữ Drop Cap trong Word 2010 đơn giản :
Bước 1: Chọn ký tự hoặc từ cần tạo Drop Cap
Bước 2: Chọn lệnh Drop Cap trong nhóm Text của thẻ Insert rồi chọn các chức năng tương ứng.
Tao chu Drop Cap_2

(3) Dropped : Chữ Drop nằm trong đoạn văn
(4)In margin : Chữ Drop nằm trong lề tài liệu
(5) Drop Cap Ontions : Hộp thoại Drop nhiều tùy chọn
Tao chu Drop Cap 1

About ThanhTinh

Check Also

100 Mẫu sơ đồ tư duy Powerpoint

100 Mẫu sơ đồ tư duy Powerpoint

Hơn 100 Mẫu sơ đồ tư duy Powerpoint.Thầy cô chỉ cần chỉnh sửa và sử …