Home / Tiểu học -THCS / THCS / Hướng dẫn sử dụng Myquiz và Quiz

Hướng dẫn sử dụng Myquiz và Quiz

Việc đổi mới phương pháp dạy học đòi hỏi những điều kiện thích hợp về phương tiện, cơ sở vật chất và tổ chức dạy học, điều kiện về tổ chức, quản lý. Ngoài ra, phương pháp dạy học còn mang tính chủ quan. Mỗi giáo viên với kinh nghiệm riêng của mình cần xác định những phương hướng riêng để cải tiến phương pháp dạy học và kinh nghiệm của cá nhân.

1. Hướng dẫn sử dụng Myquiz

2. Hướng dẫn sử dụng Quiz

3. Video hướng dẫn

About ThanhTinh

Check Also

module 4 - Tin hoc

Đáp án tự luận Mô đun 4 đại trà

Câu 1: Mục tiêu của việc xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường …