Home / Tiểu học -THCS / THCS / Hướng dẫn phụ huynh đăng ký tài khoản VssID cho con chưa có CMND/CCCD

Hướng dẫn phụ huynh đăng ký tài khoản VssID cho con chưa có CMND/CCCD

Hướng dẫn đăng ký VssID cho trẻ em chưa có CMND/CCCD

Trước hết, cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ cần có tài khoản giao dịch điện
tử với cơ quan BHXH trên ứng dụng VssID (xem hướng dẫn đăng ký VssIDđây), sau đó mới đăng ký tài khoản VssID cho con, hoặc cho trẻ em chưa có CMND/CCCD.

Trên Cổng dịch vụ công của BHXH Việt Nam tại địa chỉ dichvucong.baohiemxahoi.gov.vn, phụ huynh hoặc người giám hộ bấm nút “Đăng nhập”, dùng tài khoản đã đăng ký trước đó.

 

đăng ký tài khoản VssID

Trên dichvucong.baohiemxahoi.gov.vn, phụ huynh và người giám hộ bấm nút “Đăng nhập”, dùng tài khoản đã đăng ký trước đó.

Sau khi đăng nhập thành công, hãy bấm mũi tên nhỏ phần thông tin tài khoản trên góc phải, rồi chọn chức năng “Đăng ký cho con”.

đăng ký VssID cho trẻ em

Hãy bấm mũi tên nhỏ phần thông tin tài khoản trên góc phải, rồi chọn chức năng “Đăng ký cho con”.

Bước tiếp theo, phụ huynh hoặc người giám hộ kê khai đầy đủ thông tin cho trẻ em dưới 18 tuổi. Được biết, mã số BHXH của trẻ em chính là 10 số cuối của mã thẻ BHYT.

đăng ký VssID cho trẻ em

Phụ huynh hoặc người giám hộ kê khai đầy đủ thông tin cho trẻ em dưới 18 tuổi.

đăng ký VssID cho trẻ em_4

Người đăng ký cũng cần chọn cơ quan BHXH tiếp nhận.

Sau khi nhập thông tin xong, phụ huynh hoặc người giám hộ bấm nút “Ghi nhận” để hệ thống tự động xuất file tờ khai.

đăng ký VssID cho trẻ em_5

au khi nhập thông tin xong, phụ huynh hoặc người giám hộ bấm nút “Ghi nhận” để hệ thống tự động xuất file tờ khai.

Khi đến cơ quan BHXH gần nhất để hoàn tất việc đăng ký giao dịch điện tử, phụ huynh mang theo giấy khai sinh của trẻ em, cùng với CMND/CCCD của mình (hoặc hộ chiếu).

 

About ThanhTinh

Check Also

Bộ giáo dục và đào tạo phê duyệt sách giáo khoa lớp 7

Bộ giáo dục và đào tạo phê duyệt sách giáo khoa lớp 7

NXBGDVN – Vừa qua, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn …