Home / Tài liệu / Hướng dẫn giáo viên tham gia hội thảo trực tuyến trên K12Online

Hướng dẫn giáo viên tham gia hội thảo trực tuyến trên K12Online

Bước 1: GV đăng nhập vào trang http://k12online.vn bằng tài khoản đã được Viettel cấp.

Hướng dẫn giáo viên tham gia hội thảo trực tuyến trên K12Online

Lưu ý:

KHÔNG đăng nhập trên trang http://webinar.k12online.vn như Sở/Phòng/trường;

– Với các tỉnh đã triển khai hệ thống http://taphuan.csdl.edu.vn thì có thể dùng luôn tài khoản đó để đăng nhập trên k12online.vn. 

Bước 2: Sau khi đăng nhập xong. chọn menu Lịch sự kiện. GV kiểm tra xem đã được NXB mời tham gia trên hệ thống chưa.

Hướng dẫn giáo viên tham gia hội thảo trực tuyến trên K12Online_2

Bước 3: Khi đến thời gian diễn ra buổi tập huấn, GV có 2 cách để tham gia:

Cách 1: Cài đặt ứng dụng K12Online (với các máy tính sử dụng Windows 10) => Mở ứng dụng K12Online => Sau đó vào menu Hội nghị trực tuyến để chọn hội nghị cần tham gia.

Cách 2: Tham gia trực tiếp trên trình duyệt Google Chrome sau khi đăng nhập vào trang web k12online.vn tại mục Lịch sự kiện.

About ThanhTinh

Check Also

Cách tạo văn bản ngẫu nhiên trong Word

Cách tạo văn bản ngẫu nhiên trong Word

Đôi khi, bạn cần một đoạn văn bản soạn sẵn trong tài liệu Word với …