Home / Tài liệu / Hướng dẫn đăng nhập hệ thống K12Online

Hướng dẫn đăng nhập hệ thống K12Online

Bước 1: Các Sở/Phòng/trường (sau đây gọi tắt là “đơn vị”) truy cập vào địa chỉ:

http://webinar.k12online.vn

Bước 2: Tại trang chủ, click vào biểu tượng Đăng nhập.

Bước 3: Nhập tài khoản và mật khẩu đã được cấp tại ô tài khoản và mật khẩu. Sau đó, nhấn Đăng nhập để đăng nhập vào hệ thống K12Online.

Hướng dẫn đăng nhập hệ thống K12Online_2

Lưu ý:

  1. Tài khoản Sở/Phòng sẽ có định dạng do Viettel cung cấp;
  2. Tài khoản trường sẽ có định dạng chính là mã trường.
  3. Với các đơn vị đang sử dụng các hệ thống K12Online/Tập huấn Giáo viên ETEP thì chính là mật khẩu lâu nay các đơn vị đang sử dụng.
  4. Với các đơn vị chưa sử dụng K12Online/Tập huấn Giáo viên ETEP thì liên hệ Viettel tỉnh/tp hoặc tổng đài để được cung cấp tài khoản và mật khẩu.

 

 

About ThanhTinh

Check Also

100 Mẫu sơ đồ tư duy Powerpoint

100 Mẫu sơ đồ tư duy Powerpoint

Hơn 100 Mẫu sơ đồ tư duy Powerpoint.Thầy cô chỉ cần chỉnh sửa và sử …