Home / Tiểu học -THCS / THCS / Góp ý sách giáo khoa lớp 8 môn Công nghệ

Góp ý sách giáo khoa lớp 8 môn Công nghệ

PHIẾU GÓP Ý BẢN MẪU SÁCH GIÁO KHOA LỚP 8

MÔN: Công nghệ

Sách giáo khoa: Công nghệ 8 – Chân trời sáng tạo

Tác giả: Bùi Văn Hồng

Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam

Tên bài Trang/dòng Nội dung hiện tại Đề nghị chỉnh sửa Lý do đề xuất
Bài 1 Tiêu chuẩn trình bày bản vẽ kĩ thuật6,7Cỡ chữ nhỏ, hình vẽ , nội dung khó.Cỡ chữ to, màu sắc đẹp, sử dụng nhiều hình 3D cho hấp dẫn.Chưa hợp lí.
Bài 4: Vật liệu cơ khí32,33Chất dẻo nhiệt, chất dẻo nhiệt rắnCho thêm hình ảnh thực tếThiếu hình ảnh thực tế.
Các bài Kiến thức nặng, nhiều thuật ngữ mới.Kênh hình kênh chữ đẹp hơn, thoáng rộng rãi dễ nhìn, dễ tưởng tượng.Do tích hợp nhiều nội dung khó, cần thể hiện tường minh dễ hiểu hơn

About ThanhTinh

Check Also

Sách điện tử chan-troi-sang-tao

Góp ý sách giáo khoa lớp 8 môn Tiếng Anh

PHIẾU GÓP Ý BẢN MẪU SÁCH GIÁO KHOA Môn: Tiếng Anh Lớp: 8 Tên sách: …