Home / Anh Văn / Giáo án các môn học theo công văn 5512

Giáo án các môn học theo công văn 5512

Giáo án các môn học theo công văn 5512 THCS – THPT : Ngữ văn , Toán , Lý , Hóa , Sinh , Công Nghệ , Lịch Sử , Địa Lý, Tiếng Anh , Tin học
giao-an-cong-van-5512

1. Bộ giáo án môn Tin THPT (lớp 10,11,12) : Download

2. Bộ giáo án môn Toán THPT và THCS : Download

3. Bộ giáo án môn Vật lý THPT và THCS : Download

4. Bộ giáo án môn Hóa THPT và THCS : Download

5. Bộ giáo án môn Sinh THPT và THCS Download

6. Bộ giáo án môn Công nghệ THPT và THCS Download
7. Bộ giáo án môn Ngữ Văn THPT và THCS : Download

8. Bộ giáo án môn Lịch Sử THPT và THCS : Download

9. Bộ giáo án môn Địa Lý THPT và THCS : Download

10. Bộ giáo án môn Tiếng Anh THPT và THCS: Download

11. Bộ giáo án môn Tin Học THPT và THCSDownload

 

About ThanhTinh

Check Also

thi-qua-khu-hoan-thanh

Thì khứ hoàn thành (Past perfect tense)

Khái niệm Thì quá khứ hoàn thành (Past perfect tense) dùng để diễn tả một …