Home / Ngữ Văn / Đáp án module 5 Ngữ văn THCS

Đáp án module 5 Ngữ văn THCS

Đáp án trắc nghiệm cuối khoá Mô đun 5 môn Ngữ văn THCS

Đáp án module 5 Ngữ văn THCS gồm những câu hỏi trắc nghiệm nhiều lựa chọn, trắc nghiệm đúng sai khi học tập module 5

CâuĐáp ánCâuĐáp án
1Tôn trọng học sinh16Cả 3 đáp án
2Tâm lí17Phối hợp
31- Quan tâm, hiểu sự kiện…-> Kĩ năng lắng nghe

2- Đặt mình vào vị trí của học sinh…..-> Kĩ năng thấu hiểu

3- Diễn đạt lại suy nghĩ, cảm xúc…-> Kĩ năng phản hồi.

4- Đưa ra chỉ dẫn, gợi ý…-> Kĩ năng hướng dẫn

18Đánh giá năng lực của học sinh
4Dễ thay đổi và mâu thuẫn19Phối hợp với cha mẹ học sinh…
5Quan tâm20Mâu thuẫn với mẹ và…
6Sự phát triển mạnh mẽ, đồng đều…21Kết luận vấn đề của học sinh…
7Hòa đồng trong quan hệ với bạn bè…22Công khai
8Giáo viên chưa thấu hiểu…231- Học cha mẹ học sinh…

2- Video giới thiệu về nhà trường…

9Có tâm thế và ý thức rõ ràng…24Thiết lập kênh thông tin xã hội…
10Phương pháp trực quan25Kênh thông tin gián tiếp
11Lựa chọn chủ đề phù hợp26Đánh giá kết quả tự học
121- XD danh sách…

2- Lựa chọn chuyên đề…

3- Thực hiện chuyên đề…

4- Đánh giá thực hiện…

27Hỗ trợ thông qua học liệu…
13Phiếu hỏi tự thiết kế…28Hệ thống quản lí học tập…
14Lựa chọn chuyên đề tư vấn…29Hỗ trợ c.môn thông qua tư vấn…
15Tìm hiểu nguồn lực bên ngoài30Giáo trình, tài liệu tham khảo bản in.

About ThanhTinh

Check Also

Ke hoach ho tro dong nghiep

Kế hoạch tư vấn, hỗ trợ học sinh THCS trong hoạt động giáo dục và dạy học module 5

Kế hoạch tư vấn, hỗ trợ học sinh THCS trong hoạt động giáo dục và …