Home / Tiểu học -THCS / THCS / Củng cố hỗ trợ sau mỗi bài học hình thức Trắc Nghiệm PowerPoint cực sốc

Củng cố hỗ trợ sau mỗi bài học hình thức Trắc Nghiệm PowerPoint cực sốc

Củng cố bài học Trắc Nghiệm PowerPoint tự động từ Excel

Công cụ củng cố sau mỗi bài học qua hình thức trắc nghiệm

demo trac nghiem vui

Download

 

About ThanhTinh

Check Also

Ke hoach ho tro dong nghiep

Kế hoạch tư vấn, hỗ trợ học sinh THCS trong hoạt động giáo dục và dạy học module 5

Kế hoạch tư vấn, hỗ trợ học sinh THCS trong hoạt động giáo dục và …