Home / Tin tức / Về hướng dẫn nội dung dạy học Học kỳ II năm học 2019 – 2020

Về hướng dẫn nội dung dạy học Học kỳ II năm học 2019 – 2020

Theo

https://hcm.edu.vn/giao-duc-thuong-xuyen/ve-huong-dan-noi-dung-day-hoc-va-thuc-hien-ke-hoach-giao-duc-hoc-ky-ii-nam-hoc-c41238-64532.aspx

About ThanhTinh

Check Also

thong bao

Lịch kiểm tra học kỳ II – Năm học 2019 – 2020

Lịch kiểm tra học kỳ II – Năm học 2019 – 2020