Home / Crack / Ghost / Thủ thuật / Chuyển từ HTTP sang HTTPS không bị mất thứ hạng

Chuyển từ HTTP sang HTTPS không bị mất thứ hạng

1. Đầu tiên, các bạn cần cài đặt và kích hoạt plugin Really Simple SSL.

2. Tiếp theo, các bạn truy cập vào Settings => SSL và kiểm tra xem trạng thái của plugin đã đạt đủ 4 dấu tick màu xanh hay chưa. Nếu rồi thì có nghĩa là site của bạn đã vận hành hoàn hảo trên giao thức HTTPS.

 

About admin

Check Also

Style Proshow Producer Ảnh Kết Hợp Với Lịch

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *