Home / Tuyển sinh

Tuyển sinh

Danh Sách học sinh khối 6

Danh Sách học sinh khối 6  – NĂM HỌC 2019-2020 (cập nhật ngày 10/8/2019) LỊCH TẬP TRUNG HỌC SINH – NĂM HỌC 2019-2020 – Thứ Hai 05/8/2019: Niêm yết danh sách học sinh khối 7,8,9. – Thứ Năm 08/8/2019: Niêm yết danh sách học sinh khối 6 trên bảng tin …

Read More »