Home / Tin tức

Tin tức

Từ 01/7/2020, viên chức dự thi thăng hạng cần phải biết

Từ 01/7/2020, viên chức dự thi thăng hạng cần phải biết

  1. Bài thi kiến thức chung – Nội dung thi: Kiến thức chung về pháp luật viên chức; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và những hiểu biết cơ bản về ngành, lĩnh vực; chức trách, nhiệm vụ của viên chức theo …

Read More »