THCS

KHBD Chân trời sáng tạo lớp 7 tất cả các môn THCS

Sách điện tử chan-troi-sang-tao

KHBD – Chân trời sáng tạo lớp 7 tất cả các môn được tin hoc chia sẻ trong bài viết sau đây là mẫu kế hoạch bài dạy lớp 7 bộ Chân trời sáng tạo tất cả các môn học được biên soạn dưới dạng file word sẽ giúp các …

Read More »

Phiếu đánh giá phân loại viên chức 2022 theo Nghị định 90

phieu-danh-gia-phan-loai-vien-chuc

– Mẫu phiếu đánh giá phân loại viên chức là mẫu phiếu được lập ra để đánh giá và phân loại viên chức. Mẫu phiếu đánh giá và phân loại viên chức gồm các phần tự đánh giá, phần dành cho viên chức quản lý, phần đánh giá và xếp …

Read More »