Home / Tiểu học -THCS

Tiểu học -THCS

Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên Giáo viên phổ thông

demo bdtx

Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên giáo viên theo Thông tư 17/2019/TT-BGDĐT, có tất cả 15 Module. Chương trình bồi dưỡng 01: Khoảng 01 tuần/năm học (khoảng 40 tiết/năm học). Chương trình bồi dưỡng 02: Khoảng 01 tuần/năm học (khoảng 40 tiết/năm học). Chương trình bồi dưỡng 03: 01 …

Read More »

Bộ Templace PowerPoint đẹp

PowerPoint dep

Mẫu Slide PowerPoint, theme PowerPoint của Google ngày càng phổ biến hơn, như là một thay thế cho PowerPoint. Phần mềm dựa trên bộ lưu trữ đám mây này đem lại cho người dùng nhiều tiện ích, nhiều tính năng giúp tiết kiệm công sức với lịch trình bận rộn …

Read More »