Home / Tiểu học -THCS

Tiểu học -THCS

Góp ý sách giáo lớp 8 Cánh Diều Tin học 2023 – 2024

Tin 8 - CD

SGK Tin học 8 Cánh diều- Công ty cổ phần đầu tư xuất bản, thiết bị giáo dục Việt Nam Tên bài Trang/dòng Nội dung hiện tại Đề nghị chỉnh sửa Lí do đề xuất Bài 2 Tin học và các ngành nghề Trang 110 từ dòng 1 đến dòng …

Read More »

Góp ý sách giáo khoa lớp 8 môn Công nghệ

Sách điện tử chan-troi-sang-tao

PHIẾU GÓP Ý BẢN MẪU SÁCH GIÁO KHOA LỚP 8 MÔN: Công nghệ Sách giáo khoa: Công nghệ 8 – Chân trời sáng tạo Tác giả: Bùi Văn Hồng Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam Tên bài Trang/dòng Nội dung hiện tại Đề nghị chỉnh sửa Lý do đề …

Read More »

Góp ý sách giáo khoa lớp 8 môn Hoạt động trải nghiệm

Sách điện tử chan-troi-sang-tao

Bộ sách Chân trời sáng tạo (Bản 1) Tên bài Trang/dòng Nội dung hiện tại Đề nghị chỉnh sửa Lí do đề xuất Chủ đề 1 Khám phá một số đặc điểm của bản thân Trang 5 Chủ đề 1: Khám phá một số đặc điểm của bản thân Chủ …

Read More »

Góp ý sách giáo khoa lớp 8 môn Giáo dục công dân

PHÒNG GD&ĐT …… TRƯỜNG THCS……. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   PHIẾU GÓP Ý BẢN MẪU SÁCH GIÁO KHOA LỚP 8 MÔN: GDCD – Bộ Chân trời sáng tạo Tên bài Trang/dòng Nội dung hiện tại Đề nghị chỉnh …

Read More »

Góp ý sách giáo khoa lớp 8 môn Tiếng Anh

Sách điện tử chan-troi-sang-tao

PHIẾU GÓP Ý BẢN MẪU SÁCH GIÁO KHOA Môn: Tiếng Anh Lớp: 8 Tên sách: Global success (Tổng chủ biên: Hoàng Văn Vân, NXB Giáo dục Việt Nam) Họ và tên: ………………………… Đơn vị công tác: Trường THCS ……………… Nội dung góp ý Tên bài Trang/dòng Nội dung hiện tại …

Read More »

Góp ý sách giáo khoa lớp 8 môn Toán

Sách điện tử chan-troi-sang-tao

Nội dung góp ý: Sách Chân trời sáng tạo Tên bài Trang, dòng Nội dung hiện tại Đề nghị chỉnh sửa Lý do đề xuất Đơn thức và đa thức nhiều biến 7/25 Ví dụ 1 Tính cả phần diện tích của sổ Khó Đơn thức và đa thức nhiều …

Read More »

Góp ý sách giáo khoa lớp 8 môn Văn

Sách điện tử chan-troi-sang-tao

A. THÔNG TIN VỀ SÁCH GIÁO KHOA 1. Tên bộ sách: Chân trời sáng tạo 2. Tổng chủ biên/Chủ biên: Nguyễn Thị Hồng Nam – Nguyễn Thành Thi (đồng Chủ biên) 3. Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam B. THÔNG TIN VỀ NGƯỜI NHẬN XÉT, ĐÁNH …

Read More »

Đáp án Tự luận Module 6 THCS

dap-an-trac-nghiem-module-6

Kế hoạch xây dựng văn hóa nhà trường trong trường học giúp các bạn hoàn thành đáp án Module 6 xây dựng văn hóa nhà trường tiểu học/THCS/THPT sau khi tập huấn Mô đun 6.

Read More »

Đáp án Module 8 Tiểu học

goi-y-dap-an-module-8

1. Chọn đáp án đúng nhất Điền từ còn thiếu vào dấu ba chấm để hoàn thiện khái niệm “Phối hợp các lực lượng giáo dục giữa nhà trường, gia đình và xã hội để thực hiện giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh là quá trình Nhà …

Read More »

Đáp án Trắc nghiệm Module 7 Tiểu học

dap-an-module-7

Đáp án 25 câu trắc nghiệm cuối khóa tập huấn Mô đun 7 1. Chọn đáp án đúng nhất Để xây dựng trường học an toàn, nhà trường tiểu học cần chuẩn bị các điều kiện sau: Đảm bảo yêu cầu về địa điểm, cơ sở vật chất, thiết bị …

Read More »