Home / Phần mềm thông dụng

Phần mềm thông dụng

Hướng dẫn cài đặt Deep Freeze

Faronics-Deep-Freeze

– Deep Freeze là một ứng dụng ấn tượng cho phép người dùng hoàn nguyên các thay đổi được thực hiện bởi người dùng khác bằng khởi động lại. Mọi thay đổi được thực hiện bởi một ứng dụng hoặc bởi người dùng hoặc bởi bất kỳ vi-rút hoặc bất …

Read More »