SEO

Phần mềm SEO web miễn phí 2020

panguin-tool

1.Panguin tool Panguin tool là một công cụ SEO hoàn toàn miễn phí. Công cụ này giúp bạn kiểm tra xem liệu bạn có bị ảnh hưởng bởi các cập nhật thuật toán của Google hay không.

Read More »

Tổng hợp danh sách các Web vệ tinh 2.0 tốt nhất 2020

web-2.0

Web 2.0 là gì? Làm sao phân biệt đâu là Web 1.0 đâu là Web 2.0? Thuật ngữ “Web 2.0” đang trở nên thịnh hành và có phần được lăng xê quá mức. Thực chất, Web 2.0 có nghĩa là sử dụng web đúng với bản chất và khả năng …

Read More »

200 Yếu Tố Xếp Hạng Của Google (Ranking Factors) năm 2020

yeu-to-xep-hang-Ranking-Factors-1200x696

Các yếu tố về Domain Các yếu tố về Page- Level Các yếu tố về Site – Level Các yếu tố về Backlink Tương tác của người dùng Quy tắc thuật toán đặc biệt của Google Tín hiệu Brand Các yếu tố về On-site Webspam Các yếu tố về Off-site …

Read More »