Home / ThanhTinh

ThanhTinh

Đáp án trắc nghiệm tập huấn mô đun 2 môn Toán

chương trình tập huấn SGK mới

Đáp án trắc nghiệm chương trình tập huấn giáo viên 1. Chọn phát biểu đúng và đầy đủ nhất: D. Phương pháp dạy học môn Toản góp phân hình thành và phát triển các phẩm chất chủ yếu: yêu nước, nhân ải, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm với những …

Read More »