Home / ThanhTinh

ThanhTinh

Đáp án trắc nghiệm GDCD module 3

chương trình tập huấn SGK mới

I. Đáp án trắc nghiệm modul 3 GDCD đại trà (1 – 10) Chọn đáp án đúng nhất Phát biểu nào sau đây không đúng về đánh giá năng lực? Đánh giá việc đạt kiến thức, kĩ năng theo mục tiêu của chương trình giáo dục. Chọn đáp án đúng …

Read More »

Đáp án tham khảo Mô đun 3 môn Tự nhiên xã hội

chương trình tập huấn SGK mới

1. Câu nào dưới đây nói về hạn chế của phương pháp kết hợp các lực lượng giáo dục trong đánh giá (một số học sinh không có được sự quan tâm của cha mẹ học sinh sẽ mất tự tin với bạn bè) 2. Ý nào dưới đây nói …

Read More »

Đáp án học tập mô đun 3 môn Tiếng Việt Tiểu học

chương trình tập huấn SGK mới

Câu 1: Năng lực nào là năng lực chính yếu ở môn Tiếng Việt cấp tiểu học? Đáp án: Năng lực ngôn ngữ. Câu 2: Việc thử đề kiểm tra viết (dùng để kiểm tra định kì) do giáo viên soạn trên một số học sinh được chọn ngẫu nhiên …

Read More »

Đáp án học tập mô đun 3 Tiểu học đầy đủ các môn

chương trình tập huấn SGK mới

1/ Sau khi hoàn thành Mô-đun 1 – Hướng dẫn Thực hiện CTGDPT và Mô-đun 2 – Sử dụng Phương pháp dạy học và giáo dục phát triển phẩm chất và năng lực học sinh tiểu học, hãy liệt kê 03 phương pháp hay kỹ thuật dạy học phát triển …

Read More »

Câu hỏi trắc nghiệm ôn tập Module 3 môn Ngữ văn

chương trình tập huấn SGK mới

Câu 1. Xây dựng công cụ kiểm tra đánh giá kết quả học tập và sự tiến bộ của HS về phẩm chất và năng lực trong môn Ngữ văn” là nội dung thứ mấy của mô đun? Nội dung 1 Nội dung 2 Nội dung 3  Nội dung 4 …

Read More »