Home / Digital Marketing / SEO / Mô hình xây dựng liên kết backlink hiệu quả

Mô hình xây dựng liên kết backlink hiệu quả

SEO  thành phần quan trọng nhất quyết định đến sự thành công của công việc.

6 Mô hình xây dựng liên kết backlink hiệu quả

6 Mô hình xây dựng liên kết (backlink) ưu nhược điểm từng mô hình

Link Wheel (liên kết bánh xe)

Ưu điểm: Với mô hình liên kết này, website mục tiêu sẽ nhận được rất nhiều backlink từ các website vệ tinh và tận dụng được nhiều sức mạnh từ các website vệ tinh.
Nhược điểm: Do các website vệ tinh đều hướng backlink trở về website mục tiêu nên có thể bị các bộ máy tìm kiếm chú ý đến.

Link Pyramid (liên kết kim tự tháp)

Ưu điểm: Những backlink spam có thể được ẩn đi khá tốt, chỉ có 1 vài trang page vệ tinh liên kết đến trang mục tiêu (đỉnh của kim tự tháp). Những backlink từ các site về tinh về đếu là những backlink tốt, chất lượng.
Nhược điểm: Chỉ một số site vệ tinh có backlink trở về website mục tiêu nên không tận dung được toàn bộ sức mạnh của tất cả các site vệ tinh.

Link Web (liên kết lưới)

Ưu điểm: Mô hình này tận dụng được gần như toàn bộ sức mạnh của các site vệ tinh, cả site về tinh và site mục tiêu đều có nhiều backlink chất lượng
Nhược điểm: Dễ bị các bộ máy tìm kiếm chú ý do lượng backlink quá nhiều

Link Star (liên kết sao)


Ưu điểm: Mô hình đơn giản, dễ thực hiện.
Nhược điểm: Cần giành thời gian phân tích để có được những backlink chất lượng tốt.

Link Chain (liên kết chuỗi)


Ưu điểm: Mô hình đơn giản, dễ thực hiện.
Nhược điểm: Cần giành thời gian phân tích để có được những backlink chất lượng tốt.

Double Linked Link Wheel (liên kết bánh xe đôi)

Ưu nhược giống với Link Wheel nhưng mỗi site vệ tinh có 2 backlink nên sẽ có sức mạnh lớn hơn.

Mô hình liên kết nào phù hợp với website của bạn?

Đây là một câu hỏi khó vì khi nói đến độ hiệu quả của mô hình liên kết chúng ta phải xét đến nhiều yếu tố như chi phí, thời gian, độ an toàn… Tùy vào tình hình hiện tại cũng như kế hoạch của website của bạn mà chọn mô hình hợp lý nhất cho chính website của bạn trên cơ sở phân tích những ưu và nhược điểm của các mô hình trên.

Danh sách data website vệ tinh đi link chất lượng

Download

About ThanhTinh