Home / Tuyển sinh / Danh Sách học sinh khối 6

Danh Sách học sinh khối 6

Danh Sách học sinh khối 6  – NĂM HỌC 2019-2020 (cập nhật ngày 10/8/2019)

LỊCH TẬP TRUNG HỌC SINH – NĂM HỌC 2019-2020 – Thứ Hai 05/8/2019: Niêm yết danh sách học sinh khối 7,8,9. – Thứ Năm 08/8/2019: Niêm yết danh sách học sinh khối 6 trên bảng tin trường và trên website: http://thcsnguyentriphuongq10.hcm.edu.vn/ – Thứ Năm 15/8/2019: Tập trung học sinh theo buổi học. Sinh hoạt với Thầy Cô chủ nhiệm và chép Thời khóa biểu: + Khối 8,9: Từ 7g00 đến 9g15. + Khối 6,7: Từ 12g45 đến 15g00. – Thứ Sáu 16/8/2019: Học sinh NỮ KHỐI 6 sinh hoạt chuyên đề “Giáo dục sức khỏe giới tính”: + Lớp 6/1 đến 6/5: Từ 7g30 đến 9g00. + Lớp 6/6 đến 6/9: Từ 9g00 đến 10g30. -Thứ Hai 19/8/2019: Học theo Thời khóa biểu. + Khối 8,9: Từ 7g00 đến 11g25. + Khối 6,7: Từ 12g45 đến 17g10. – Từ Thứ Hai 09/9/2019: Bắt đầu học 02 buổi/ ngày và tổ chức bán trú.

danh_sach_hoc_sinh_khoi_6_2019-2020_da_cap_nhat_118201920

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *