Home / Tiểu học -THCS / Tiểu học / 11 câu phân tích kế hoạch bài dạy môn Toán tiểu học

11 câu phân tích kế hoạch bài dạy môn Toán tiểu học

11 câu phân tích kế hoạch bài dạy môn Toán tiểu học trong Tập huấn trực tuyến chương trình GDPT 2018 mà thegioitinhoc24h.com

chương trình tập huấn SGK mới

Câu 1. Sau khi học bài học, học sinh “làm” được gì để tiếp nhận (chiếm lĩnh) và vận dụng kiến thức, kỹ năng của chủ đề?

Sau khi học bài học, học sinh nhận biết được các số có hai chữ số từ 20 đến 50; đọc viết được các số có 2 chữ số từ 20-50.

Câu 2. Học sinh sẽ được thực hiện các “hoạt động học” nào trong bài học?

Trong bài học, học sinh sẽ được thực hiệc các hoạt động:

– Khởi động

– Nhận biết các số có 2 chữ số

– Thực hành, luyện tập

– Vận dụng kiến thức, kỹ năng vào thực tiễn.

Câu 3. Thông qua các “hoạt động học” sẽ thực hiện trong bài học, những “biểu hiện cụ thể” của những phẩm chất, năng lực nào có thể được hình thành, phát triển cho học sinh?

Thông qua các “hoạt động học” sẽ thực hiện trong bài học có thể hình thành, phát triển cho học sinh những phẩm chất năng lực sau:

– Các phẩm chất: cẩn thận, nhanh nhẹn.

– Các năng lực:

+ Năng lực đặc thù: Năng lực giao tiếp toán học; năng lực sử dụng công cụ và phương tiện học toán; năng lực tư duy và lập luận toán học.

+ Năng lực chung: Năng lực tự chủ và tự học, năng lực giao tiếp và hợp tác.

Câu 4. Khi thực hiện hoạt động để hình thành kiến thức mới trong bài học, học sinh sẽ được sử dụng những thiết bị dạy học/học liệu nào?

Khi thực hiện hoạt động để hình thành kiến thức mới trong bài học, học sinh sẽ được sử dụng những thiết bị dạy học/ học liệu: Phiếu học tập, các bó que tính và các que tính rời.

Câu 5. Học sinh sử dụng thiết bị dạy học/học liệu như thế nào (đọc/nghe/nhìn/làm) để hình thành kiến thức mới?

Học sinh sử dụng thiết bị dạy học/ học liệu để hình thành kiến thức mới

* Học sinh “làm” các thao tác sau:

– HS nhìn rồi lấy một số que tính như dòng đầu tiên trong sách (23 que)

– HS đếm rồi bó thành từng bó gồm 10 que tính.

– HS xác định có bao nhiêu bó, bao nhiêu que tính rời.

* Học sinh viết, đọc số: 23, 21, 24, 25.

* Học sinh làm tương tự với các số 36, 42.

Câu 6. Sản phẩm học tập mà học sinh phải hoàn thành trong hoạt động để hình thành kiến thức mới là gì?

Sản phẩm học tập mà học sinh phải hoàn thành trong hoạt động để hình thành kiến thức mới là:

– Nhìn tranh, lập được các số có hai chữ số bất kỳ từ 21 đến 50.

– Nhận biết được cấu tạo các số từ 21 đến 50, biết được vị trí của các số từ 21 đến 50 trong dãy số tự nhiên

– Thông qua các thao tác với que tính trong từng trường hợp để tạo lập số có hai chữ số từ 21 đến 50.

– HS đếm nhẩm nhanh, đếm số bạn trong lớp mình, đếm số bàn, số ghế có trong lớp học rồi viết được các số đó.

Câu 7. Giáo viên cần nhận xét, đánh giá như thế nào về kết quả thực hiện hoạt động để hình thành kiến thức mới của học sinh?

Giáo viên cần nhận xét, đánh giá về kết quả thực hiện hoạt động để hình thành kiến thức mới của học sinh là: Dựa vào định hướng chung về đánh giá kết quả giáo dục trong chương trình giáo dục phổ thông tổng thể, dựa vào mục tiêu cần đạt. Đánh giá của giáo viên, đánh giá giữa học sinh với học sinh. Đánh giá thông qua trả lời miệng, đánh giá thông qua thao tác của học sinh. Đánh giá về chữ viết, về kỹ năng trình bày qua hoạt động học của học sinh.

Câu 8. Khi thực hiện hoạt động luyện tập/vận dụng kiến thức mới trong bài học, học sinh sẽ được sử dụng những thiết bị dạy học/học liệu nào?

Khi thực hiện hoạt động luyện tập/vận dụng kiến thức mới trong bài học sinh sẽ được sử dụng những thiết bị dạy học/học liệu như: sách giáo khoa, phiếu bài tập, các băng giấy, số bàn ghế trong lớp học, số học sinh nam trong lớp học, số học sinh nam, số học sinh nữ.

Câu 9. Học sinh sử dụng thiết bị dạy học/học liệu như thế nào (đọc/nghe/nhìn/làm) để luyện tập/vận dụng kiến thức mới?

Học sinh sử dụng thiết bị dạy học/ phiếu bài tập, các băng giấy để luyện tập vận dụng kiến thức mới:

* Phiếu bài tập: Học sinh nhìn, đếm theo chục rồi viết số theo mẫu. Từ đó học sinh xác định được số chục, số đơn vị và đọc số đó.

* Băng giấy: Học sinh củng cố nhận biết về các số trong phạm vi 50.

Câu 10. Sản phẩm học tập mà học sinh phải hoàn thành trong hoạt động luyện tập/vận dụng kiến thức mới là gì?

Sản phẩm mà học sinh phải hoàn thành trong hoạt động luyện tập/ vận dụng kiến thức mới là học sinh biết đếm, đọc, viết các số từ 1- 50. Xác định được số chục, số đơn vị trong mỗi số.

Câu 11. Giáo viên cần nhận xét, đánh giá như thế nào về kết quả thực hiện hoạt động luyện tập/vận dụng kiến thức mới của học sinh?

Kết hợp đánh giá quá trình và đánh giá tổng kết, đánh giá định tính và định lượng, đánh giá bằng cách sử dụng các công cụ khác nhau như câu hỏi, bài tập. Đánh giá tổng kết thông qua mức độ đạt được các yêu cầu tiết học. Thông qua học sinh trả lời các câu hỏi qua quan sát các em thực hiện các hoạt động học.

About ThanhTinh

Check Also

chương trình tập huấn SGK mới

Đáp án trắc nghiệm tập huấn Mô đun 1 môn TNXH

Đáp án trắc nghiệm tập huấn Mô đun 1 môn TNXH là đáp án để các …