Phân phối chương trình lớp 6 sách Chân trời sáng tạo

CTST

Phân phối chương trình lớp 6 sách Chân trời sáng tạo tất cả các môn gồm: môn Toán và Ngữ Văn, Tin học, Lịch sử, Mĩ thuật, Địa lý,… là tài liệu dành cho thầy cô tham khảo giúp các thầy cô giáo thuận tiện cho việc soạn và giảng …

Read More »

Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn (Present Perfect Continuous Tense)

thi-hien-tai-hoan-thanh-tiep-dien

1. Khái niệm Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn là thì diễn tả sự việc bắt đầu trong quá khứ và tiếp tục ở hiện tại có thể tiếp diễn ở tương lai sự việc đã kết thúc nhưng ảnh hưởng kết quả còn lưu lại hiện tại. 2. …

Read More »

Thì quá khứ đơn (Simple Past)

thi-qua-khu-don

1. Khái niệm Thì quá khứ đơn (Past simple tense) dùng để diễn tả một hành động, sự việc diễn ra và kết thúc trong quá khứ. 2. Cấu trúc thì quá khứ đơn 2.1 Thì quá khứ đơn với động từ “TO BE” 2.1.1 Thể khẳng định Cấu trúc: …

Read More »