Home / TAI LIEU / Hỗ trợ tài liệu Tin 6 – 7 – 8 Cánh Diều

Hỗ trợ tài liệu Tin 6 – 7 – 8 Cánh Diều

Hỗ trợ tài liệu Tin 6 – 7 – 8 Cánh Diều KHBD – BÀI GIẢNG – ĐỀ CƯƠNG – ĐỀ THI

logobantailieu

Tin học hỗ trợ tài liệu Tin 6 – 7 – 8 Cánh Diều KHBD – BÀI GIẢNG – ĐỀ CƯƠNG – ĐỀ THI

1.PHÍ KHBD – BÀI GIẢNG – ĐỀ CƯƠNG – ĐỀ THI HK1 – GIÁ : 500.000

2.PHÍ KHBD – BÀI GIẢNG – ĐỀ CƯƠNG – ĐỀ THI HK2 – GIÁ : 500.000

3.PHÍ KHBD – BÀI GIẢNG – ĐỀ CƯƠNG – ĐỀ THI HK2 – GIÁ : 1.000.000

4. Phí đề thi GK1 – CK1 : GIÁ : 250.000

5. Phí đề thi GK2 – CK2 : GIÁ : 250.000

HOTLINE : 0988812648

Chuyển khoản :  STK : 0988812648

Bước 1 : Gửi phí chuyển khoản

Bước 2 : Chụp hình gửi qua zalo

Kênh Youtube mọi người đăng ký ủng hộ kênh :

https://youtu.be/k8tqU6Px6GM

 

About tinh thanh